Valutamarkedet | forex valutamarked

Når man begynder at investere i forex handel, bliver man automatisk investor på valutamarkedet, som er skabt for at understøtte international handel. Valutamarkedet er det køb og salg af valutaer, der gør det muligt for virksomheder eller individer at købe valuta, og derigennem have muligheden for at handle med parter i andre lande.
I perioder med store kursudsving, er det ofte tillokkende for investorer at investere på netop valutamarkedet, da der er muligheder for at gøre gode investering ved at investerer i valutaer vis værdi øges i forhold til andre valutaer. Men inden du starter med forex trading,bør du sætte dig ind i valutamarkedets grundregler. Her kommer nogen af de vigtigste grundregler for forex markedet:
1. Man kan ikke på samme måde som indenfor for eksempel aktiemarkedet, analysere sig frem til markante kursudsving. Dette skyldes naturligvis, at en valuta aldrig kan stå alene, men altid skal ses i forhold til en anden valuta.
2. Hvis man investerer på valutamarkedet, er det vigtigt, at man gør sig klart, hvad ens investeringshorisont er. Valutaer er på relativt kort sigt meget afhængig af den for tiden herskende stemning.

For eksempel er EUROen her i midten af 2010 presset på grund af faldende tiltro til valutaen på grund af bankkriserne ikke mindst i Grækenland.

Hvis man investerer med en længere tidshorisont, så er den øjeblikkelige stemning ikke lige så vigtig som for investeringer med kort tidshorisont, da stemninger har det med at vende også på valutamarkedet. I stedet skal investorer med længere tidshorisont, sætter sig ordentligt ind i de økonomiske nøgletal i de berørte lande. En måde at regne sig frem til en langsigtet gevinst på valutamarkedet kan være ved at sætte sig ind i et lands konkurrencedygtighed, da dette ofte spiller en stor rolle for, hvordan landets valuta vil klare sig i fremtiden. En tredje måde at forsøge at udlede en langsigtet kursgevinst er igennem købekraftparitet, hvor man forsøger at udregne en fair value af valutaerne ved at finde frem til, hvad bestemte varer koster i de forskellige lande. Købekraftparitet-teorien går derefter ud fra, at priserne bevæger sig imod hinanden på den lange bane.

3. Endeligt er det vigtigt at man – førend man begynder at trade med valuta – gør sig klart, at der er risiko forbundet med at handle med valuta. Forex tradere gearer ofte deres gevinster ret kraftigt, hvilket øger muligheden for gevinst, men altså også for tab.

God fornøjelse på valutamarkedet.