Guld & Guldpriser | Investering i guld og handel

Guld har i mange år været brugt med investeringsøjemed ikke mindst på baggrund af gulds høje værdi, lette omsættelighed og status af uafhængig ressource. Guld er ikke underlagt enkelte lande eller handelsmarkeder, og er ikke forbundet til bestemte virksomheder eller regeringer. Guld er af disse grunde et meget brugt handelsvare, og guldinvesteringer kan ofte hjælpe en investor til at undgå nogle problemer, der kan ske i det økonomiske miljø på baggrund af kriser, uro etc..

Investeringer i guld kan dække over investeringer i forskellige guldprodukter så som guldbarer, guldmønter, og endda guldsmykker. Der er mange forskellige slags guld investeringer i verden og med den teknologiske udvikling, er det nu også muligt at handle med guld online. På nettet kan du handle med guld hos kendte Forex brokers som eToro og AvaFx.

Guld markeder

Guldmarkedet er et verdensomspændende marked, som handles mange steder i verden. To af de globale knudepunkter inden for guldtrade findes i London og New York. Guldmarkederne fungerer ligesom andre investeringesmarkeder, svarende til eksempelvis fondsbørsen. Der handles med køb og salg af guld hver dag og guldpriserne påvirkes af de økonomiske forhold i markederne ligesom det er tilfældet med andre investeringsobjekter.

Guldpriser

Ligesom ethvert andet investeringsmarked er prisen på guld besluttet af udbud og efterspørgsel. Da guld altid har været en yderst værdifuld og skattet ressource gemmer og køber mange mennesker ofte i tider præget af økonomisk inflation eller tider med politik ustabilitet, krige eller anden form for finansiel ustabilitet. Hvis mange gemmer guld og efterspørger guld bliver efterspørgslen større end udbuddet og prisen på guld ryger i vejret. I den sidste halvdel af 2010 er prisen på guld for eksempel steget til noget af det højeste nogensinde på baggrund af usikkerhed fra finanskrisen, der tidligere på året var med til at skræmme investorerne.

Der findes mange forskellige investeringsstrategier inden for guld trading. Nogle store investorer investerer for eksempel i guld ud fra en forventning om at tjene penge fra guldet, når prisen stiger på baggrund af den efterspørgsel, som de selv er med til at skabe. Hvis disse investorer køber meget guld, vil prisen stige, og de kan sælge med fortjeneste på et senere tidspunkt.

En anden investeringsstrategi – som benyttes meget i online guld handel – går ud på, at investorer sælger guld ud fra forventningen om, at guldhandel priserne vil gå ned. Investorerne kan – på samme måde som inden for forex trading – sælge guld uden at “have” guldet, og købe det tilbage på et senere tidspunkt. Hvis investorernes formodning er rigtig, ville de opnå en fortjeneste.

En tredje overordnet investeringsstrategi går ud på, at købe guld når guldprisen er på vej ned. Investorer der foretrækker denne strategi mener, at prisen vil stige igen på et senere tidspunkt, hvorfor det kan betale sig at investere i guld i tider med fald i guldprisen.

Guld og markedsrisiko

Det er vigtigt at understrege, at guld er underlagt markedsrisici ligesom andre valutaer, aktier og råvarer på markedet. Normalt har guld dog en mindre volatilitet (bevægelser op og ned i værdi) end valutaer og aktier, imidlertid har guld de seneste år været ret svingende værdi.

Som en investering, har guld andre egenskaber end andre investeringsformer. Eksempelvis er investorernes interesse i guldmarked større end tilfældet er med andre investeringsformer i perioder med høj likviditet i markedet. Høj likviditet betyder flere og hurtigere handler og er med til at gøre guldmarkedet mere interessant for investorer, selvom markedets udsving ikke er så store.

På guld handelsmarkedet, kan der investeres i mønter og barrer, smykker, futures og optioner, børsnoterede fonde og guld certifikater. Guld bliver ofte handlet hurtigere og på mere snævre spreads end mange andre valutapar og råvareformer.

Guld investeringer og Forex markedet

I Forex handel, bruges guld ofte som en beskyttelse mod for store udsving i den amerikanske dollar. Man siger som hovedregel, at hvis dollaren stiger i værdi, falder prisen på guld – hvis dollaren falder, kommer der guldprisstigninger. Med denne viden, kan investorer bruge guldhandel som en måde at afbalancere deres fortjeneste og tab mod den amerikanske dollar. Et godt sted for Forexhandel er eToro.

Samtidig er guld en god buffer i forhold til det lidt mere urolige forexmarked, da markedsvilkårene ændrer sig, men guld på den lange bane holder sin købekraft. Gulds værdi i forhold til de varer og tjenesteydelser, har længe ligget relativt fast mens Købekraften på mange valutaer generelt er faldende som af følgerne af stigende priser på varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Forex handel, købes og sælges guld normalt af investorer med en kortere tidshorisont af spekulationsgrunde. I Forex markedet kan man købe guld (XAU) og sælge den efter et par timer, forsøge at drage fordel af det lille udsving i guldprisen.