Råvarer | Handel med råvarer – Invester i råvarer som olie guld og sølv

På ForexValutahandel går vi meget op i handel med valuta online, men valuta er naturligvis ikke det eneste, som man kan købe og sælge med fortjeneste på nettet. Derfor har vi lavet en sektion på siden om handel med råvarer. Alle de store forex mæglere som eToro og AvaFX tilbyder handel med råvarer som guld, sølv, kobber og olie.
Råvarer er dog et begreb som dækker over naturalier, metaller og afgrøder som olie, sølv, guld, jern, kobber, sojabønner, korn og bælgfrugter. I stedet for at købe disse råvarer på rent fysisk, foretrækker investorer, der investerer på varebørser at købe futures eller investere i børsnoterede fonde, indeks fonde eller investeringsforeninger. Den mest markante ting ved at investere i råvarer er, at det kan være ganske risikabelt, hvis prisen på en råvare bevæger sig i den forkerte retning. Omvend kan råvarehandel være en smart måde at sikre sig imod inflation.

Tip til investering i råvarer

Her er et par grundlæggende tips i forbindelse med at investere i råvarer:

Beslut om du foretrækker at investere i futures eller optioner. En futures kontrakt er en aftale om at købe en vare til en bestemt pris på en bestemt dato. Med en options-kontrakt, kan du købe og sælge varen i sig selv, her har du ikke mulighed for, at  låse købs- eller salgsprisen indtil en bestemt dato.

For at købe råvarefutures skal du investere et minimum beløb, som skal deponeres hos din mægler – eksempelvis eToro. Der er som regel meget små krav til dit mindsteindskud – hos eToro er det helt ned til 500 kr.

Råvarehandel hos eToro

Er det risikabelt at investere i råvarer?

Som alt andet på et marked er råvarepriser bestemt af to ting: udbud og efterspørgsel. Udbuddet er hvor meget af den givne råvarer der produceres, og efterspørgslen styres af markedet. Generelt er det temmelig risikabelt at investere i råvarer. Årsagen til dette er, at der ofte er store udsving i markedskursen på råvarer.

I forhold til investering i råvarer anbefaler vi, at man er påpasselig med at investere i råvarer, samt at man spreder sine investeringer ud over mange forskellige aktiviteter. Når det så er sagt kan råvarehandel være både yderst spændende og meget profitabelt.