Online Forex | 4 Teknikker Til Online Forex Handel

Når man arbejder med forex online, kan man inddele de forskellige trading teknikker I fire hovedgrupper. Her kan du læse om de fire forskellige online forex teknikker.

Online Forex Teknik 1: Pip trading

Når man handler med pip handel eller skalpering foretages mange handler inden for en meget kort tidsperiode helt ned til et par minutter. Tilhængere af denne tilgang forsøger samtidig at indfange mange små bevægelser i markedet ofte den til 5 pips. Man forsøger at fange momentum og modstandspunkter igennem tekniske analyser, og pip handel forudsætter at man gearer sin konto meget højt på grund af de ofte meget små stop loss afstande, som man prøver at tjene penge på.

Denne tilgang til online forex kan skabe meget høje gevinster i forhold til indsatsen, men det er hver at bemærke, at der er høj risiko ved denne måde og handle på. Samtidig med at der ofte er meget store handelsomkostninger forbundet med skalpering på grund af de mange handler.

Online Forex Teknik 2: Positionshandel

Når en handlende tager denne position i markedet, prøver den handlende at fange udsving i markederne inden for kortere eller længere tidsperioder. Inden for positionshandel er der typisk tale om tidsperioder på et par dage, men der kan også være tale om tidsperioder på på til et par uger. Positionshandel kaldes også for Swing trade eller day trading. En positionshandler eller swing trader har ofte en fundamental holdning til økonomi, valuta etc., men man er først og fremmest interesseret i tekniske betragtninger så som tekniske indikatorer som for eksempel trend linier, glidende bevægelige gennemsnit og støtte og modstandszoner.

Fordelene med online positionshandel eller swing trade er har mulighed for at kapitalisere på at fange mange mindre trends mens ulempen er at man skal besidde stor selvdisciplin og tålmodighed.

Online Forex Teknik 3: Fundamental handel

Når en handler satser på forexmarkedet med det formål, at satse på langsigtede positioner kaldes det en fundamental handel eller Hedging om man vil. Baggrunden for en fundamental handlers positioner er dennes analyse af de grundlæggende økonomiske faktorer, der er baggrunden for valutakursernes bevægelse. Der er flere fordele ved at være en fundamental handler. For det første sparer man en del af de handelsomkostninger, som de mere flittige handlende har. For det andet kan man fange de trends i markedet, der foregår over lang tid. Problemet ved at være en fundamental valutahandler er, at denne tilgang til markedet kan indebære lange perioder med tab og der skal udvises stor tålmodighed, at benyttet den fundamental forexhandler tilgangen.

Online Forex Teknik 4: Forex robotter – automatiseret handel

Denne tilgang til markedet er styret af computerprogrammer, eller forexrobotter, der er forhåndsprogrammeret til at åbne og lukke positioner i markedet på baggrund af forhåndsbestemte regler, som er besluttet af programmøren af computerprogrammet. Handelsrobotter står i dag for omkring en 10 del af markedet for valutahandel

Fordelen med denne tilgang er, at de forskellige menneskelige faktorer i markedet og er ”på” 24 timer i døgnet, mens ulempen ved handelsrobotter er, at programmerne alene hviler på historiske fakta, og derfor ikke er i stand til at fange stemninger i markedet. Vi anbefaler valutahandel hos eToro Forex.