Futures | Lær om future kontrakter for aktier og forex forwards

Et af de mest brugte begreber inden for handel med værdipapirer er de såkaldte futures.

En future er kort fortalt en aftale mellem to parter om køb og salg af værdipapirer til en i forvejen fastsat kurs på et i forvejen fastsat tidspunkt.

Aktie futures

Futures bliver oftest brugt i forbindelse med aktiehandel. Når to parter laver en future aftale om en aktiehandel, har futuren på det indgåede tidspunkt værdien 0, hvilket vil sige, at køberen af aktien køber værdipapiret af sælger til en pris, der svarer til den faktiske værdi af aktien på indgåelsestidspunktet. Hvis den indgåede future kontrakt ikke er bindende, er der tale om en Call Option, og hvis det er tale om en købsfuture aftale eller en Put Option, hvis der er tale om en salgs futureoption.

Forex Forwards

Inden for handel med valuta hedder en future en forward og dækker over det samme, som tilfældet er med futures og aktier – man køber forex til en fastsat kurs inden for en i forvejen fastsat tidshorisont.

Hvis du vil handle med Forex og futures, er det – ligesom med CFD handel – en udmærket ide, at investere igennem en valutahandelplatform, der har et godt og overskueligt user interface som for eksempel eToro eller Avafx.

Obligationsfutures

Også inden for obligationshandel kan man tale om futures. På obligationsmarkedet hedder en future en kurskontrakt eller en terminsforretning, men princippet er det samme. I forbindelse med handel med obligationer kan man tegne en kontrakt til en fastsat kurs på en obligation, der skal indfris på et i forvejen fastsat tidspunkt.

Hvad enten du vælger at investere i aktier, forex eller obligationer, skal du have held og lykke med investeringerne.

Hvis du vil prøve kræfter med CFD handel og futures via nettet, kan du for eksempel investere igennem eToro eller Avafx, begge gennemprøvede CFD-platforme med et godt user interface.