Invester i Afrika | Investering og mikrolån til Afrika syd for Sahara.

Et af de mest brugte begreber inden for handel med værdipapirer er de såkaldte futures.

En future er kort fortalt en aftale mellem to parter om køb og salg af værdipapirer til en i forvejen fastsat kurs på et i forvejen fastsat tidspunkt.

Aktie futures

Futures bliver oftest brugt i forbindelse med aktiehandel. Når to parter laver en future aftale om en aktiehandel, har futuren på det indgåede tidspunkt værdien 0, hvilket vil sige, at køberen af aktien køber værdipapiret af sælger til en pris, der svarer til den faktiske værdi af aktien på indgåelsestidspunktet. Hvis den indgåede future kontrakt ikke er bindende, er der tale om en Call Option, og hvis det er tale om en købsfuture aftale eller en Put Option, hvis der er tale om en salgs futureoption.

Forex Forwards

Inden for handel med valuta hedder en future en forward og dækker over det samme, som tilfældet er med futures og aktier – man køber forex til en fastsat kurs inden for en i forvejen fastsat tidshorisont.

Hvis du vil handle med Forex og futures, er det – ligesom med CFD handel – en udmærket ide, at investere igennem en valutahandelplatform, der har et godt og overskueligt user interface som for eksempel eToro eller Avafx.

Obligationsfutures

Også inden for obligationshandel kan man tale om futures. På obligationsmarkedet hedder en future en kurskontrakt eller en terminsforretning, men princippet er det samme. I forbindelse med handel med obligationer kan man tegne en kontrakt til en fastsat kurs på en obligation, der skal indfris på et i forvejen fastsat tidspunkt.

Hvad enten du vælger at investere i aktier, forex eller obligationer, skal du have held og lykke med investeringerne.

Hvis du vil prøve kræfter med CFD handel og futures via nettet, kan du for eksempel investere igennem eToro eller Avafx, begge gennemprøvede CFD-platforme med et godt user interface.Hvis du har lyst til at foretage en investering der kommer andre til gode, bør du overveje at investere i Afrika!

Det velanset amerikanske magasin, Harvard Business Review mener også at det er tid til at investere i Afrika. HBR peger på en række faktorer der gør, at det nu kan blive en helt god forretning at investere i Afrika:

  • Stabilitet. Perioder med katastrofale regeringens indsats, der bremset væksten i de seneste årtier er blevet væsentligt mindre hyppige. Fejlene i Ghana, Uganda, Tanzania og Nigeria i 1970’erne og 1980’erne var dyb læring for de lande, der har tilsluttet sig listen over dagens succeshistorier.
  • Politik. Den gunstigere politik udviklede nationer har lagt grunden til vækst: Mange af Ghanas eksport, for eksempel opfylder betingelserne for toldfri adgang til EU og amerikanske markeder. Politikker inden afrikanske lande har sat skub i de lokale økonomier: Rwanda, for eksempel, har lavet informations-og kommunikationsteknologier hjørnestenen i en ny vækststrategi, oprettelse af IKT Park i Kigali, dens kapital.
  • Overskud. Vores undersøgelse af 2002-2007 finansielle data fra alle Afrika-baserede børsnoterede selskaber, for hvilke der forelå oplysninger (i alt 954, for det meste i fremstilling og tjenesteydelser) viser, at mange af disse virksomheder er yderst rentabel. (For udenlandsk ejede virksomheder, vi kiggede kun på effektiviteten af de afrikanske virksomheder.) Til dels på grund af lave lønomkostninger og gevinster i operationelle effektivitet, det gennemsnitlige årlige afkast på kapitalen af de undersøgte selskaber var 65% til 70% højere end sammenlignelige virksomheder i Kina, Indien, Indonesien og Vietnam. Den mediane Overskudsgraden blev 11%-bedre end de tilsvarende tal for Asien og Sydamerika. Vores analyse af Verdensbankens data om 1.869 afrikanske virksomheder bekræfter disse resultater.
  • Opportunity. Byggefirmaer, call centre, og IT-service er blandt regionens mest succesfulde virksomheder. De tekniske servicefirma Gasabo 3D Design, som ligger i Kigali IKT Park, bruger computerteknologi til at omdanne tegninger i tre-dimensionelle modeller for kunder på et stærkt konkurrencepræget timeløn på US $ 10.

År er gået siden investorerne opdateret deres opfattelse af Afrikas løfte. Tiden er moden til at du overvejer at invester syd for Sahara. Dermed kan du hjælpe regionen at give hele kontinentet et løft. Og det har afrika brug for.

Hvordan investerer man i Afrika?

Du kan investere i Afrika gennem den danske tjeneste MyC4, hvor du kan tilbyde mikrolån til de afrikanske personer og virksomheder du tror mest på.

Men husk, der findes ikke nogle investeringer der ikke involverer en vis risiko. Det gælder ikke mindst investeringer i Afrika.