Indekshandel | Handel med index som C20, Nasdaq, Dow Jones & DAX

Index handel

Der findes som bekendt en nærmest uendelig liste af investeringsmuligheder, når man først har bestemt sig for at investere i online trading.

Indexhandel online

Internettet råder mange muligheder; adgang til at investere i tusindvis af virksomheder, mange forskellige valutaer, råvarer og en lang række forskellige finansielle produkter, som man kan købe og sælge. Hvis man ikke kan overskue at skulle sætte sig ind i forskellige virksomheders regnskaber, produkter, cash flow og meget mere, men har lyst til at investere I aktiemarket kan man vælge at investere i Index handel – altså investere i hele aktiemarkeders bevægelse.

Aktiemarkedernes bevægelse

Når man investerer i Index handel, investerer man selve markedets overordnede bevægelse dvs. at man for eksempel investerer i London Stock Exchage eller C20 indexets samlede bevægelse. Man kan groft forenklet sige, at man ved at investere i indexhandel får nogle af de samme fordele, som når du investere i bankernes investeringsforeninger, så som spredning af sine investeringer, og er derfor afhængig af aktiemarkedernes overordnede bevægelse end den enkelte virksomheds aktiekurs.

Spredning på tværs af aktiemarkeder

Hvis man ønsker at sprede sine investeringer endnu mere end over alle aktier på en given børs, kan man supplere op ved at investere i aktiebevægelse på flere børser samtidigt. Det er dog vigtigt, at du husker på, at der er forskel på, hvad de forskellige børser handler med. Børser som C20 og London Stock Exchange handler med aktier og relaterede produkter mens eksempelvis APX-ENDEX i Holland handler med energi og Chicago Board of Trade handler med forskellige råvarer som metal og hvede. Du kan foretage indekshandel hos bl.a. eToro.