Danske bank straffes for dårligt valutaråd i Norge

(11. januar 2010) For Danske Banks norske datterselskab Fokus blev dårlig rådgivning dyr, og banken fik en opsang af byretten i Oslo for dårlig rådgivning. “Offeret” for den dårlige rådgivninger en norsk/ Indisk familie, der har måtte lide et samlet tab på 45 millioner norske kroner (eller svarende til ca. 40 millioner danske kroner) på en særligt avanceret form for valutahandel.

Problemet består ikke så meget i selve transaktionerne som i det at banken ikke ordentligt gjorde opmærksom på risikoen ved denne særlige form for forex handel.

Problemerne for Fokus startede ellers med modsatte fortegn, da banken sagsøgte Den norsk/ Indiske familie og dennes investeringsselskab for, der havde valgt at placere hele 170 millioner norske kroner i spekulation med valuta. Der var særligt tale om spekulation i Britiske pund og den japanske yen.

Baggrunden for hele valuta fiaskoen var faren i familien, der købte ikke mindre en en milliard yen for egne og familiens penge. Faren handlede ikke kun for egne penge, men også med resten af familiens midler på baggrund af en fuldmagt.

Faderen i den norsk/ indiske familie er selv ansvarlig for sine egne tab, men byretten i Oslo finder, at de tab som resten af familien har lidt på baggrund af yen affæren ikke kan kræves af familien, men skal dækkes af Danske Banks Fokus-selskab. Retten i Oslo skønner, at datteren i den norsk/ indiske familie og hendes mand ikke ville have været med i de risikable investeringer, hvis de var blevet spurgt først, g derfor ikke kan gøres ansvarlige for tabet.

Den norsk/ indiske familie tabte 20 millioner kroner ud af en investering på ca. 50 millioner kroner på de fejlslagende investeringer i yen.

Fokus Bank har anket kendelsen til den norske landsret.

(Kilde: Dagens Næringsliv)

Ja kom ikke og sige, at der ikke kan være risiko forbundet med at handle med forex. Det gælder om at gøre sit forarbejde godt.